Украинский клуб владельцев SsangYong (Рекстон клуб)

Вернуться   Форум SsangYong-Club » Бардачек » Право

» Сейчас на сайте: 28
0 пользователей и 28 гостей
Все Пользователи не на сайте
Рекорд одновременного пребывания 1,903, это было 04.04.2019 в 11:58.
» Дни рождения
нет
» Статистика
Пользователи: 776
Тем: 219
Сообщений: 930
Приветствуем нового пользователя, Dub
Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 27.02.2010, 18:25   #1
Orion
Подполковник
 
Аватар для Orion
 
Регистрация: 04.06.2009
Имя: Алексей
Адрес: Киев
Сообщений: 157
По умолчанию Инструкция по оформлению административного правонарушения (скачать)

Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

»»» Скачать в формате Word, 57Kb

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
04.05.2005 № 273
( z0588-05 )

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 травня 2005 р.
за № 589/10869


ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (КУпАП) і встановлює порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення, оформлення матеріалів, які застосовуються при адміністративному провадженні, та порядок їх обліку.

2. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення

2.1. При вчиненні особами адміністративного правопорушення державний інспектор з питань інтелектуальної власності (далі - державний інспектор) згідно зі статтями 254 - 256 КупАП ( 80732-10 ) складає протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол) (додаток 1).

2.2. Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, яка вчинила правопорушення, щодо якої він складений. У разі виявлення помилки допускаються виправлення за умови запису "Виправленому вірити" та підпису державного інспектора, що склав протокол.

2.3. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.

2.4. При складанні протоколу вказуються частина статті та стаття КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ), згідно з якою настає адміністративна відповідальність за вчинені протиправні дії. Зазначаються дата і місце складання протоколу. Указуються прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора, який склав протокол.
У розділі відомостей про особу, яка вчинила правопорушення, зазначаються:
- прізвище, ім'я та по батькові;
- дата народження, а також місце народження;
- повне найменування підприємства, установи, організації, де працює або навчається особа, її посада;
- місце проживання особи на час вчинення правопорушення;
- якщо особа притягується до адміністративної відповідальності повторно протягом року, указуються дата скоєння попереднього правопорушення, стаття КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ), вид адміністративного стягнення (попередження, розмір штрафу тощо);
- серія, номер паспорта, коли та ким виданий або серія, номер іншого документа, що посвідчує особу, яка вчинила правопорушення (службове чи пенсійне посвідчення, студентський квиток і т.ін.), дата видачі й найменування підприємства, установи, організації, що його видали.

2.5. При викладенні обставин правопорушення вказуються дата та час його скоєння, суть правопорушення, які саме протиправні дії вчинив порушник.

2.6. До протоколу вносяться прізвища, ім'я та по батькові двох свідків правопорушення, адреси їх місця проживання, а також ставляться підписи свідків.

2.7. Порушникові роз'яснюються його права та обов'язки, передбачені ст. 268 КУпАП ( 80732-10 ). Про обізнаність з вищевказаним порушник ставить у протоколі свій підпис, а в разі відмови поставити підпис - про це робиться відповідний запис у протоколі.

2.8. Порушник дає письмове пояснення по суті скоєного правопорушення, яке записується в протокол, і ставить свій підпис.
У разі відмови від пояснення або підписання протоколу - про це робиться запис державного інспектора, що підтверджується підписами свідків.

2.9. Речі і документи, які є знаряддям або безпосереднім предметом правопорушення, виявлені під час огляду, вилучаються державним інспектором згідно зі статтями 264, 265 КупАП ( 80732-10 ).
Про вилучення речей і документів складається протокол або робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення.

2.10. Протокол підписується державним інспектором.

2.11. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факт учинення адміністративного правопорушення (пояснення свідків правопорушення, заяви, протокол огляду та вилучення, акт закупки тощо).
Кожний документ повинен мати свої реквізити (дату, адресу, назву, підписи тощо), містити достовірну інформацію та відповідати вимогам законодавства.

2.12. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факт учинення адміністративного правопорушення, формуються у справу, яка оформляється в установленому порядку. Справа про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом направляються до районного (місцевого) суду за місцем учинення правопорушення.

2.13. Копія справи, що передана до суду, зберігається у державного інспектора. У подальшому до неї додаються результати розгляду справи в суді (копія постанови суду, копія акта державної виконавчої служби тощо).

2.14. Справи, за якими завершено провадження, зберігаються згідно з термінами, установленими чинним законодавством України.

3. Облік матеріалів про адміністративне правопорушення

3.1.Протокол не пізніше наступного дня після його складання реєструється державним інспектором у Журналі обліку протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 2), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою Загального відділу Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. Такий журнал оформлюється та ведеться державним інспектором.

3.2 Бланк протоколу має серію і номер.

3.3. Облік видачі бланків протоколів ведеться в Журналі обліку видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 3).

3.4. Журнали обліку видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журнали обліку протоколів про адміністративні правопорушення зберігаються протягом строку, установленого чинним законодавством України.

Начальник Управління контролю за
дотриманням законодавства в сфері
інтелектуальної власності
ДДІВ МОН України С.Г.Нікулеско

Додаток 1
до пункту 2.1. Інструкції
з оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення
Серія _______ № ______________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення
ч._____ ст.__________ КУпАП

_________________________ "___"______________ 20___ р.
(назва населеного пункту)

Я, державний інспектор з питань інтелектуальної власності
__________________________________________________ ______________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

за результатами перевірки ___________________________________
__________________________________________________ ______________,
(указати повне найменування суб'єкта господарювання)

місцезнаходження (місце проживання): ________________________
__________________________________________________ _______________

склав протокол про те, що ___________________________________
__________________________________________________ _______________
(місце, час і суть адміністративного правопорушення,
нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність
за дане правопорушення)
__________________________________________________ _______________

Відомості про особу, стосовно якої складено протокол:
Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________
Дата, місце народження __________________________________________
Місце проживання, номер телефону ________________________________
__________________________________________________ _______________
Місце роботи, посада ____________________________________________
Чи притягувався до адміністративної відповідальності за
правопорушення у сфері інтелектуальної власності, коли і за що ?
__________________________________________________ _______________
Документ, що засвідчує особу (вид, серія, N, ким і коли виданий)
__________________________________________________ _______________

Гр. _________________________________ роз'яснено його (її)
права та обов'язки, передбачені ст. 268 КУпАП (має право:
ознайомлюватися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати
докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися
юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який
за законом має право надавати правову допомогу особисто чи за
дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися
послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться
провадження; оскаржити постанову по справі),
підпис _____________________

Пояснення особи, стосовно якої складено протокол:
__________________________________________________ _______________

Підпис особи, щодо якої складено протокол ___________________

Підписи свідків правопорушення:
1. П.І.Б.____________________________________________ ____________
Місце проживання ________________________________________________
2.П.І.Б.__________________________________________ _______________
Місце проживання ________________________________________________
Підписи свідків:1._____________________ 2. ______________________

Державний інспектор з питань інтелектуальної власності
__________________________________________________ _______________
(підпис, прізвище, ініціали)

Начальник Управління контролю за
дотриманням законодавства в сфері
інтелектуальної власності
ДДІВ МОН України С.Г.Нікулеско

Додаток 2
до пункту 3.1 Інструкції
з оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення

ЖУРНАЛ
обліку протоколів
про адміністративні правопорушення

------------------------------------------------------------------
|N |Номер та |Особа, |Стаття |Дата |Наймену-|Дата та |При-|
|з/п|серія |стосовно|КУпАП із |пере- |вання |результат|міт-|
| |протоколу;|якої |зазначен-|дачі |суду та |розгляду |ка |
| |дата та |складено|ням |прото-|П.І.Б. |протоколу| |
| |місце |протокол|частини |колу |судді |в суді | |
| |вчинення | | |в суд | | | |
| |правопо- | | | | | | |
| |рушення | | | | | | |
|---+----------+--------+---------+------+--------+---------+----|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
------------------------------------------------------------------

Начальник Управління контролю за
дотриманням законодавства в сфері
інтелектуальної власності
ДДІВ МОН України С.Г.Нікулеско

Додаток 3
до пункту 3.3 Інструкції
з оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення

ЖУРНАЛ
обліку видачі бланків
протоколів про адміністративні правопорушення

------------------------------------------------------------------
|N |Дата видачі |Серії та |Кількість |П.І.Б. та |Примітка|
|з/п |бланків |номери |виданих |підпис | |
| |протоколів |протоколів, |бланків |отримувача | |
| | |що |протоколів| | |
| | |видаються | | | |
| | |від __________| | | |
| | |до ___________| | | |
|----+------------+--------------+----------+-----------+--------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
------------------------------------------------------------------

Начальник Управління контролю за
дотриманням законодавства в сфері
інтелектуальної власності
ДДІВ МОН України С.Г.Нікулеско

Orion вне форума  
Rexton II 2,7XDi DeLuxe (АКПП, TOD, ESP и т.д.), 2008г.
Ответить с цитированием
Ответ

Метки
правонарушение

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Powerеd by vBаdvancеd CMРS Version 3.2.1.
Русский перевод: Lаzek и zCаrot.

Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.

Design By: MinеrSkinz.com
Pоwеred by vBullеtin® Versiоn 3.8.8
Copyright ©2008 - 2019, Jelsоft Entеrprisеs Ltd. Перевод: zCarоt